Om os

Foreningens historie

 

Tjæreby Bylaugs historie

 

Tjæreby Bylaug blev stiftet ved en generalforsamling den 2. marts 2004 hos Kaj Jørgensen, Pregehøjvej 7.

 

Historien om bylaugets tilblivelse er den, at vi i byen indtil 2003 havde et vandværk, hvor man på de årlige generalforsamlinger kunne drøfte andre problemer i byen. Bl.a. var det vandværkets bestyrelse der i 2001 tog initiativ til at ansøge kommunen om en renovering af vores gadekær, og som stod for at sammenkalde beboerne til alt det frivillige arbejde der måtte gøres her.

 

Da vi nåede 2002 viste det sig umuligt at fortsætte driften af vores vandværk. Vi var kun 35 forbrugere, og stod overfor store investeringer, hvis vi skulle fortsætte. Derfor blev resultatet, at vi indledte forhandlinger med Væggerløse Vandværk, og efter 3 mdr. var vi klar til en sammenlægning.

Væggerløse Vandværk overtog det gamle vandværk, som senere bruges til pumpestation, for byens kloakering, og i februar 2003 stoppes vandværket for altid, efter 63 års drift.

 

På den afsluttende generalforsamling i marts 2003 foreslog kassereren (Torben Hauerslev) og formanden (Kaj Jørgensen), at man beholder 4.000 kr. af kassebeholdningen. Resten overdrages som en del af betalingen til Væggerløse Vandværk.

Med forslaget følger også et forslag om at stifte et bylaug, da man jo nu har mistet det årlige møde i byen.

Det blev vedtaget at arbejde videre med det stillede forslag, og et udvalg blev nedsat.

Udvalget kunne så i marts 2004 præsentere de interesserede for et sæt vedtægter til Tjæreby Bylaug, som blev vedtaget af ca. 30 nye medlemmer.

Bylauget har i skrivende stund fungeret i 11 år og har stadig 30 medlemmer.

 

Der afholdes 5 til 7 møder/arrangementer om året, og samtidig hører gadekærets vedligeholdelse også under vores fælles indsats.

Vi er begunstiget af at Mie og Anders Borregaard har et lokale indrettet i deres udbygninger, hvor vi kan være - ja det er næsten blevet vores forsamlingshus.

 

 

Skrevet den 26. april 2015 af Kaj Jørgensen - formand siden stiftelsen.

 

>>>>>>>>>> Tjæreby Bylaug - Pregehøjvej 7 - Tjæreby - 4800 Nykøbing F. <<<<<<<<<<