Emner

 

Tjærebys historie fortalt

af Lasse Sommer

Tierrebyes historie

 

I dag består byen af 34 huse og gårde, desuden har man ændret navnet til det nudanske Tjæreby.

 

Der er to veje i byen. Tangetvej ligger øst—vest og gennemskærer den nordlige ende af byen, og forbinder Tjæreby med hovedlandevejen og Idestrup. Pregehøjvej er en sidevej til Tangetvej og går nord—syd ned forbi Pregehøj og videre til Stouby.

Tjæreby er en by mange mennesker kender og ved hvor ligger.

 

Forhistorien til Tierrebye kendes ikke helt, men man finder mange stenalderredskaber på markerne og i haverne i byen, så man må formode der har boet mennesker fra sten-alderen. Ud fra arkæologiske udsagn er der sikre tegn på der har været en by i bronze-alderen.

Men det første skriftlige bevis er da Valdemar den Anden lavede en optegnelse over sine ejendomme. I Kong Valdemar den Andens Jordebog fra 1231 er Idestrup omtalt under navnet “ldringsthorp “ og det betyder at mange landsbyer eksisterede allerede i 1200-tallet.

Idestrup-Sogn, hvis kirke var henlagt til Nyekiøbing-Hospital, bestod af 84 gaarde og 88 huse. En af sogn-byerne var Tierrebye, under Kringelborggaard, en ufri Gaard.

Ourupgaard, er en nyere gård som blev oprettet ved Auktionen i 1766, og Tjæreby,s gårde blev frikøbt herfra i 1874.

 

Det ældste kort jeg har kunnet finde med Tierrebye er fra begyndelsen af ca. 1700 tallet.

Man kan skønne Knud den Store ville underbygge sin magt ved at bygge fæstningsværker rundt om i landet, bl.a. som værn mod Venderne og sørøvere. Han har også bygget det fæstningsværk der lå på sydspidsen af Falster. Det vil sige der tidligt har været trafik op i gennem Falster.

 

En pudsig ting som jeg er stødt på: I den senere jernalder i årene 1050 til 1250, det der i Norden kaldes vikingetiden, blev bosættelserne efterhånden mere faste.

Stednavnene hjælper med til at tidsfæste bebyggelserne, selvom navnene dog godt kan være ældre end de fleste bosættelser.

Der tegner sig et mønster hvor de ældste bosættelser i endelserne har –inge - lev - løse - um og by.

Der sker i denne periode en vældig udvidelse af det dyrkede areal og i sammenhæng hermed formodentlig også en stigning i befolkningstallet og øget behov for nye byer. En masse stednavne med endelserne — holt, -rød, -sirup og -torp (thorp) kommer til i forbindelse med nyopdyrkningen.

 

Lasse Sommer

>>>>>>>>>> Tjæreby Bylaug - Pregehøjvej 7 - Tjæreby - 4800 Nykøbing F. <<<<<<<<<<