Arrangement

Generalforsamling


Referat


Referat af generalforsamlingen i Tjæreby Bylaug fredag d. 6/3-2020

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent. Jens Poulsen blev til dirigent, som fik godkendt generalforsamlingen på trods af lidt sen varsling med indkaldelsen.

Derefter blev dagsordenen gennemgået.

                            

  1. Formandens beretning. Kaj aflagde årets beretning. Mie og Anders fik som værtspar overrakt en erkendtlighed for som altid at lægge hus til bylaugets arrangementer.

Der var efterfølgende ingen spørgsmål til beretningen og dermed blev den godkendt. Beretningen er vedlagt som bilag.

 

  1. Gennemgang af regnskab. Julie gennemgik regnskabet med diverse indtægter og udgifter. Året endte ud med et underskud, som dermed så reducerer kassebeholdningen. Dette er i tråd med bestyrelsens beslutning om at holde kassebeholdningen nede på et niveau, som er acceptabelt for at dække uforudsete udgifter. Regnskabet vedlagt som bilag.

 

  1. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelse: Kaj Jørgensen, Bodil de Matteo og Julie Kurtzmann. Alle blev genvalgt. Jan Otte blev genvalgt som suppleant.

 

  1. Valg af revisor. Torben Hauerslev blev genvalgt som revisor.

 

  1. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at kontingentet er uændret.

 

  1. Forslag til aktiviteter. Der blev foreslået en tur til at se den nye Storstrømsbros opførelse.

 

  1. Vedligeholdelse af gadekær. Der er en del arbejde med at holde ukrudtet væk. Der vil blive lavet ny plan for en hakkeorden for den nye sæson.

 

  1. Der blev drøftet om antallet af arrangementer i løbet af året er passende. Og det var der enighed om.

Formanden sluttede af med at takke dirigenten for god ro og orden og efterfølgende var der mulighed for at betale kontingent.

 

>>>>>>>>>>      Tjæreby Bylaug  -  Pregehøjvej 7  -  Tjæreby  -  4800 Nykøbing F.      <<<<<<<<<<